Oferta Oprogramowania

 

Nasza oferta zawiera oprogramowanie dla jednostek budżetowych oraz samorządowych.

Oprogramowanie dla administracji państwowej:
  • TBD-FK System Finansowo-Księgowy
  • i-SRb – Internetowy System Raportów Budżetowych
  • TBD-MK – Mandaty Karne
  • i-SEM – Internetowy System Ewidencji Mandatów
  • e-PUAP Connector – Wysyłanie plików XML do US-ów
  • TBD-ST – Ewidencja Środków Trwałych
  • TBD-ZI – System Obsługi Funduszy UE „ZPORR – INTERREG”
  • TBD-ZT – Magazyn Zaopatrzenia Technicznego
 
Oprogramowanie dla administracji samorządowej:
  • SELWIN - system ewidencji ludności z modułem rejestru wyborców (WINDOWS) - Sygnity  
  • USCWIN system obsługi Urzędy Stanu Cywilnego (WINDOWS) - Sygnity

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com