USCWIN - System Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego

 

USCWIN System Obsługi Urzędu Stanu Cywilnego na Platformie Microsoft Windows

 • służy do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a także spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Obsługa aktów stanu cywilnego podzielona została zgodnie z organizacją USC na Referat Urodzeń, Referat Małżeństw oraz Referat Zgonów.
 •  obsługuje decyzje w USC oraz posiada możliwość tworzenia aktów na ich podstawie poprzez imoprt danych ( np. umiejscowianie aktów małżeństw, urodzeń a także tworzenie decyzji odnośnie sprostowania danych w błędnie wydanych aktach itp.
 • dodatkowym udogodnieniem dla użytkownika systemu jest możliwość sporządzania różnego rodzaju statystyk dla dowolnego okresu sprawozdawczego i zarejestrowanych zdarzeń, np.: liczba dzieci, którym nadano określone imię; liczba zmarłych osób wg kryterium wiekowego.
 • pozwala tworzyć różnorodne raporty dotyczące indywidualnej pracy poszczególnych pracowników w zadanym przedziale czasowym, np.: liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego czy liczba wydanych odpisów skróconych.

 

Copyrights 2002-2014 Sygnity S.A.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Licencja ewaluacyjna

System wyposażony jest w mechanizm  logowania podczas uruchamiania aby osoby nieupoważnione nie mogły korzystać z funkcji USCWIN, wprowadzono hasła dostępu ustalone przez użytkownika w procesie rejestracji w systemie.

 • przeznaczony jest do pracy jedno- lub wielostanowiskowej pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows.
 • elektroniczna forma aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów utrzymywana jest w relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2005 lub MS SQL Server 2008.

ZALETY SYSTEMU  USCWIN:

    1. Integracja z Systemem Ewidencji Ludności
    2. Definiowanie różnego rodzaju raportów;
    3. Ochrona danych osobowych (na podstawie Dz. U. z 1997r. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).       Minimalne wymagania sprzętowe do obsługi eksploatacyjnej systemu

USCWIN:

  • 1 GB pamięci RAM
  • system operacyjny Windows XP Pro lub nowszy
  • system zarządzania bazą danych MS SQL Server 2005 lub 2008   (w  wersji express lub innej w zależności od zasad licencjonowania)
  • około 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym
  • karta graficzna pracująca w rozdzielczości 1024 na 768 punktów lub wyższej

 

- dla stacji roboczej:

   Zalecana i optymalna konfiguracja sprzętu:   - 2 GB pamięci RAM- dla serwera:

   Zalecana i optymalna konfiguracja sprzętu:   - 2 GB pamięci RAM  (min)

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com