TBD-ZT Magazyn

 

Moduł magazynu systemu TBD-FK jest aplikacją wielodostępną, wykorzystującą relacyjną bazę danych Oracle®. Umożliwia ona zarządzanie nie tylko towarami we wszystkich magazynach przedsiębiorstwa, ale i również samymi magazynami, zapewnia pełną funkcjonalność potrzebną do obsługi gospodarki magazynowej.
Moduł pozwala na zarządzanie zarówno obrotami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Pozwala na generowania, przeglądanie, akceptowanie dokumentów magazynowych takich jak:

 • PZ – przyjęcie magazynowe,
 • WZ – wydanie towaru z magazynu,
 • RW – rozchód wewnętrzny,
 • MM- – przesunięcie międzymagazynowe (rozchód),
 • MM+ – przesunięcie międzymagazynowe (przychód),
 • PWI – przychód wewnętrzny inwentaryzacyjny,
 • RWI – rozchód wewnętrzny inwentaryzacyjny;


Dzięki zastosowaniu technologii Oracle, aplikacja umożliwia przechowywanie i zarządzanie tysiącami takich dokumentów. Dokumenty te są odpowiednio sortowane i segregowane, dzięki czemu nawet przy ich znacznej ilości, prezentowane są w czytelny sposób. Program pozwala na obsługę dowolnej liczby magazynów. Podstawowym zadaniem modułu magazynowego jest zarządzanie ruchami magazynowymi. Aplikacja została wyposażona w funkcję przeglądania dowodów magazynowych, umożliwiającą przeglądanie zarejestrowanych w systemie danych.
Wystawianie dokumentów magazynowych odbywa się w bardzo prosty sposób. Aby tego dokonać należy wybrać właściwy magazyn, określić kontrahenta, następnie uzupełnić daty związane ze zmianą stanu magazynu, i wybrać towary, które mają zostać przekazane. Zmiana stanu magazynowego następuje w momencie akceptacji danego dokumentu.
Porównanie, oraz korekta stanów jest możliwa do zrealizowania poprzez wbudowany w aplikację magazynową moduł do inwentaryzacji. Funkcje inwentaryzacji magazynu pozwalają także na tworzenie dokumentów spisowych, czyli uporządkowanych list dostępnych towarów. Arkusze te pisane są w oparciu
o faktyczny stan magazynu, który z różnych przyczyn może się różnić od tego co wynika z dokumentów. Program daje również możliwość przeglądania stanów magazynowych (od strony indeksów towarowych, jak i od strony magazynów).
Moduł magazynowy umożliwia także gromadzenie informacji na temat kontrahentów (dostawców i producentów). Istnieje możliwość zapisu adresu kontrahenta, numerów NIP, REGON, KRS a także danych kontaktowych.
Istnieje możliwość przechowywania praktycznie dowolnej ilości towarów. Zapisywane są takie podstawowe dane jak nazwa towaru i jego numer katalogowy (indeks towarowy), który ułatwia szukanie. Towary można grupować (grupy towarowe). Można też przypisywać im jednostki miary.
Wbudowany w program zaawansowany mechanizm zapytań pozwala użytkownikowi na precyzyjne określenie warunków wyszukiwania informacji a także ich wyświetlania. Przechowywane w systemie dane mogą być prezentowane w formie wydruków graficznych i znakowych.
W module magazynowym wykorzystywane są informacje zawarte w słownikach, takich jak:

 • Kartoteka dostawców – przeglądanie/aktualizacja kartoteki, zawiera dane kontrahenta, pozwala na określenie rodzaju (Producent, Odbiorca, Dostawca);
 • Magazyny – przeglądanie/edycja obsługiwanych w systemie magazynów, umożliwia określenie rodzaju, typu wykorzystywanych dokumentów, rodzaju ceny według której rozliczany jest magazyn. Wartości stanów magazynowych mogą być ewidencjonowane przy użyciu cen zakupu, netto, cen brutto a także przy pomocy cen ewidencyjnych;
 • Grupy towarowe – umożliwia dodawanie i edycję grup towarowych. Pozwala zdefiniować grupy (jej numer, opis, rodzaj, kolejny numer katalogowy asortymentu, procent marży związany z daną grupą, próg procentowy określający konieczność przeprowadzenia przeceny);
 • Rodzaje dokumentów – zawiera definicję dokumentów wykorzystywanych w module magazynu;
 • Jednostki miar – słownik, w którym określone są jednostki miar;
 • Liczniki – słownik służący do określania wartości parametrów automatycznego numerowania dokumentów.


W programie znajduje się również menu administratora, zapewniające dostęp do ekranów konfiguracyjnych modułu magazynowego a także umożliwiające zarządzanie użytkownikami.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com