TBD-ST Ewidencja Środków Trwałych

 

Został opracowany za pomocą pakietu obiektowych narzędzi ORACLE (Oracle Forms 6i oraz Oracle Reports 6i) w technologii dwuwarstwowej klient-serwer w oparciu o relacyjną bazę danych Oracle 8i.

Zakres funkcjonalności poszczególnych modułów systemu (najważniejsze realizowane funkcje) opisano poniżej:
a) prowadzenie kartoteki środków trwałych w zakresie ewidencji (księga ewidencyjna) i amortyzacji (tabele amortyzacji generowane w ujęciu miesięcznym i rocznym),
b) kompletny opis cech środka trwałego w kartotece, w tym:

  • nazwa,
  • charakterystyka,
  • numer ewidencyjny,
  • osoba odpowiedzialna,
  • data przekazania do użytkowania,
  • pole spisowe,
  • wartość początkowa,
  • yp amortyzacji,
  • stopa odpisu,
  • kwota miesięcznych i rocznych umorzeń (łącznie z historią),

c) rejestracja ruchu majątku trwałego poprzez generowanie dokumentów OT, PT, LT, MM,PW związanych z przyjęciem, przekazaniem, zmianą miejsca użytkowania i likwidacją środków trwałych,
d) obsługa niskocennych środków trwałych (w zakresie prowadzenia ewidencji i jednorazowego umarzanie),
e) utrzymywanie historii środka trwałego w zakresie ewidencyjnym (archiwum dokumentów) i naliczanych wartości amortyzacji przez dowolny okres czasu,
f) automatyczna korekta planu amortyzacji w przypadku zmiany wartości środka trwałego lub wskaźnika amortyzacji,
g) generowania zestawień wg różnych kryteriów podziału środków trwałych,
h) znakowanie majątku za pomocą etykiet z kodem kreskowym – wydruk etykiet na drukarce termotransferowej,
i) wspomaganie sporządzania okresowych inwentaryzacji środków trwałych,
j) wykonanie i rozliczenie inwentaryzacji – także z wykorzystaniem elektronicznych kolektorów danych,
k) integracja z systemem „FK” poprzez eksport danych.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com