TBD-MK Mandaty Karne


System TBD-MK „Mandaty Karne” został opracowany za pomocą pakietu nowoczesnych narzędzi obiektowych Oracle (Oracle Forms 6i oraz Oracle Reports 6i) w technologii klient-serwer. Do gromadzenia i przetwarzania danych wykorzystuje relacyjną bazę Oracle Server 10g. System jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach prawa i usprawnia prowadzenie gospodarki mandatami karnymi (kredytowymi i gotówkowymi) w następującym zakresie:

¨ Przypisy - Ewidencja przypisów:

 • wprowadzanie, aktualizacja i weryfikacja przypisów,
 • import przypisów z plików wytworzonych przez inne programy.

¨ Tytuły - Ewidencja tytułów wykonawczych:

 • generowanie tytułów wykonawczych do nierozliczonych przypisów,
 • aktualizacja i weryfikacja tytułów,
 • prowadzenie rejestrów tytułów przekazach do egzekucji do US,
 • automatyczna analiza wpłat i rozliczanie przypisów.

¨ Wpłaty – Ewidencja wpłat:

 • wprowadzanie, aktualizacja i weryfikacja wpłat,
 • łączenie wpłat z przypisami.

¨ Bloczki – Gospodarowanie bloczkami mandatowymi:

 • ewidencja, rozliczanie i inwentaryzacja bloczków,
 • salda jednostek nakładających grzywny.

¨ Przelewy – Wystawianie przelewów i zbiorówek przelewów:

 • generowanie przelewów do US i przelewów indywidualnych,
 • eksport danych do systemu bankowości elektronicznej NBP Video-TEL.

¨ Zestawienia – Statystyki dotyczące US, jednostek wystawiających mandaty, przypisów, tytułów, wpłat, itp.

System TBD-MK jest systemem otwartym oraz współpracuje z systemem TBD-FK „Finanse i Księgowość”.

Jest on eksploatowany w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze w Elblągu, Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie oraz Delegaturach w Tarnobrzegu, Przemyślu i Krośnie, a poprzednia jego wersja używana jest w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obecnie system TBD-MK „Mandaty Karne” wdrażany jest w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz Delegaturze w Koszalinie.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com