i-SRb Internetowy System Raportów Budżetowych

 

Image

 

Internetowy System Raportów Budżetowych (i-SRB) jest przeznaczony dla jednostek budżetowych oraz samorządowych rozliczających się z Urzędem Wojewódzkim. Głównym założeniem systemu jest wyeliminowanie ręcznego wprowadzania sprawozdań do systemu finansowego urzędu wojewódzkiego.

Pozwala on na:

 • wprowadzanie sprawozdań budżetowych,
 • weryfikowanie sprawozdań budżetowych,
 • drukowanie sprawozdań budżetowych,
 • przesyłanie drogą elektroniczną sprawozdań budżetowych,
 • eksport sprawozdań w formie elektronicznej (umożliwiającej import do systemów systemu finansowego urzędu wojewódzkiego)
 • import sprawozdań z systemu „TREZOR”

Zalety

 • Usprawnia wymianę informacji między jednostkami budżetowymi, jednostkami samorządu lokalnego a Wydziałem Finansowym Urzędu Wojewódzkiego.
 • Standaryzuje format przekazywanych danych
 • Eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych ze sprawozdań co ogromnym stopniu skraca czas i upraszcza procedurę wprowadzania sprawozdań do systemu wojewódzkiego.
 • W prosty sposób daje możliwość nadzoru nad terminowością składania sprawozdań.
 • Umożliwia pominięcie żmudnego ręcznego tworzenia sprawozdań budżetowych lub zakup specjalistycznego oprogramowania (zewnętrzni użytkownicy)

Aktualnie obsługiwane Sprawozdania

System obsługuje następujące sprawozdania wprowadzane w gminach i jednostkach budżetowych:

 • RB23
 • RB27
 • RB27ZZ
 • RB28
 • RB28NW
 • RB30
 • RB31
 • RB32
 • RB34
 • RB50
 • RB70
 • RB N
 • RB Z

Wymagania

Do prawidłowego funkcjonowania systemu niezbędna jest przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, Adobe Reader (darmowa aplikacja do generowania wydruków) oraz dostęp do internetu.

Technologia, bezpieczeństwo

System oparty jest o technologię PHP, Serwer WWW Apache oraz bazę danych PostgreSQL. W celu zwiększenia poziomy bezpieczeństwa zastosowano protokół szyfrowanej transmisji https, wyposażony w zaawansowane zabezpieczenia sieciowe i metody autoryzacji.

 


Procedura wprowadzania sprawozdania

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com