TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE

Oprogramowanie dla administracji państwowej:

  • TBD-FK– System Finansowo-Księgowy
  • i-SRb – Internetowy System Raportów Budżetowych
  • TBD-MK – Mandaty Karne
  • i-SEM – Internetowy System Ewidencji Mandatów
  • TBD-ST – Ewidencja Środków Trwałych
  • TBD-ZI – System Obsługi Funduszy UE „ZPORR – INTERREG”
  • TBD-ZT – Magazyn Zaopatrzenia Technicznego

 

Oprogramowanie dla administracji samorządowej:

  • SELWIN - system ewidencji ludności SELWIN z rejestrem wyborców RWWIN (WINDOWS) - Sygnity
  • USCWIN - system obsługi Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN (WINDOWS) - Sygnity

 

Oprogramowanie i zarządzanie bazami danych:

oracle
Tworzenie stron internetowych (HTML,PHP,JSP)
 
 


TBD Systemy Informatyczne sp. z o.o.
25-378 Kielce, ul. Zgoda 57
KRS: 0000269685, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6572726698, REGON: 260132154
Kapitał Zakładowy 50 000 PLN
Tel/fax. +48 41 3616107

Klauzula informacyjna RODO

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com